بازیافت پرتو ایرانیان - نصب و اجرا نیروگاه های بادی و خورشیدی

کلمه کلیدی خود را وارد کنید

پروژه ۷ مگاواتی اشتهارد

پروژه ۷ مگاواتی اشتهارد

در تمام پروژه ها
portfolio
سرمایه گذار نام و نام خانوادگی:
تاریخ انتشار:
1970-01-01
محل سکونت:
ارزش:
معماری:
در مورد پروژه